دانلود اپلیکیشن

• اخبار موسسه • راه های کمک به موسسه • ماهنامه آلزایمر • پرسش و پاسخ • مقالات آلزایمری و سالمندی و ... • پاسخ به سوالات توسط کارشناسان مربوطه • برنامه‌های موسسه • فروشگاه دستاوردهای مددجویان • فروشگاه مجازی • رادیو آلزایمر • دریافت فرم عضویت و ...

درباره انجمن

فعالیت های انجمن عبارت اند از :
• نگهداری شبانه روزی و حمایت مالی ، پزشکی و غذایی از 65 بیمار روانی مزمن و 21 سالمند آلزایمری
• حمایت تحصیلی ، مالی ، غذایی ، تربیتی از 172 فرشته زمینی ( فرزندان ایتام ، بد سرپرست ، بی سرپرست)
• حمایت شغلی ، مالی و ... از 128 زن سرپرست خانوار تحت پوشش انجمن
• و حمایت مالی از 26 سالمند از کار افتاده و فقیر تحت پوشش